Skyddsombud


Skyddsombudet är en person på en arbetsplats som har till uppgift att främja medarbetarnas arbetsmiljö och att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Skyddsombudet är vald av medarbetarna på arbetsplatsen och har en viktig roll i att säkerställa att alla anställda har en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Skyddsombudet har rätt att delta i förhandlingar och diskussioner om arbetsmiljörelaterade frågor på arbetsplatsen och att få information om sådana frågor. De har också rätt att delta i förhandlingar om förändringar på arbetsplatsen som kan påverka arbetsmiljön och att få information om sådana förändringar i god tid.

Skyddsombudet har också rätt att göra inspektioner på arbetsplatsen och att undersöka eventuella arbetsmiljörelaterade klagomål från medarbetarna. De har också rätt att få tillgång till de dokument och uppgifter som krävs för att utföra sina uppgifter och att få den utbildning och support de behöver för att kunna utföra sina uppgifter på ett bra sätt.

Skyddsombudet har också en viktig roll i att förebygga olycksfall och ohälsa på arbetsplatsen. De kan till exempel bidra till att identifiera potentiella faror och risker på arbetsplatsen och föreslå åtgärder för att minimera dessa. De kan också hjälpa till att sprida information om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen och att uppmuntra medarbetarna att ta ansvar för sin egen säkerhet och hälsa.

Skyddsombudsutbildningar

Copyright © Alla rättigheter förbehållna