SKYDDSOMBUDSUTBILDNING

GRUNDUTBILDNING FÖR SKYDDSOMBUD

Om kursen

utbildning för skyddsombud

ABC För Skyddsombud är menat som en grundutbildning för skyddsombud. Kursen skall ge deltagarna en grundläggande arbetsmiljökunskap och en grundlig förståelse för hur samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetsgivare, chefer, skyddsombud och övriga anställda i organisationen ska fungera.

Vårt nätverk

Gå utbildningen ABC För Skyddsombud hos oss. Vi erbjuder grundutbildning till skyddsombud eller arbetsmiljöombud för att hjälpa de förstå sin roll i arbetsmiljöarbetet. Kursen passar även chefer och arbetsledare som behöver mer kunskap om skyddsombudets roll och uppgifter.


Skyddsombudsutbildning.nu är en del utav AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL och vi erbjuder ett brett utbud av arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar. AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL erbjuder öppna utbildningar på ett 30-tal orter i landet och företagsanpassade varhelst ni önskar. Naturligtvis också via ZOOM och Teams.

Skyddsombud kurs

Kontakta oss eller boka på knappen nedan


 
 
 
 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna