SKYDDSOMBUDSUTBILDNING

GRUNDUTBILDNING FÖR SKYDDSOMBUD

Om kursen

ABC För Skyddsombud är menat som en grundutbildning för skyddsombud. Kursen skall ge deltagarna en grundläggande arbetsmiljökunskap och en grundlig förståelse för hur samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetsgivare, chefer, skyddsombud och övriga anställda i organisationen ska fungera.

Vårt nätverk

Gå utbildningen ABC För Skyddsombud hos oss. Vi erbjuder grundutbildning till skyddsombud eller arbetsmiljöombud för att hjälpa de förstå sin roll i arbetsmiljöarbetet. Kursen passar även chefer och arbetsledare som behöver mer kunskap om skyddsombudets roll och uppgifter.


Skyddsombudsutbildning.nu är en del utav AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL och vi erbjuder ett brett utbud av arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar. AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL erbjuder öppna utbildningar på ett 30-tal orter i landet och företagsanpassade varhelst ni önskar. Naturligtvis också via ZOOM och Teams.

Kontakta oss

 
 
 
 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna